Informacja o obiadach

Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego na konto szkoły.

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701


Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów
(za dany miesiąc w danym miesiącu).

Decyduje data wpływu na konto szkoły.


OBIADY - luty 2019 r.

20 dni obiadowe
od 1.02 do 28.02.2019 r.

 

20 dni obiadowe

od  01.02.2019 – 28.02.2019r.

20x 4,50 =  90,00 zł

wpłaty na konto od  01.02.2019 do 06.02.2019.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE PRZELEWÓW.

Przy wpłatach za dany miesiąc proszę podać : nazwisko, imię i klasę.

UWAGA

Jeśli płacą Państwo inną kwotę, to proszę wpisać, kiedy uczeń będzie jadł, np.:

- bez poniedziałków,

albo:

- bez 7 i 8.02,

albo:

-od 1 do 15.02 (11 dni),

albo:

- pomniejszone o odpisy za poprzedni miesiąc,

itd.

To bardzo ułatwia rozliczanie obiadów, więc z góry dziękuję.

Wpłaty należy pomniejszyć o odpisy zgłoszone w poprzednim miesiącu. Uczniowie bardzo często wychodzą cała klasą, więc tych odpisów naprawdę jest sporo.

Informacji udziela intendent szkoły:  tel. 684707025  lub  684707024

Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701

 

 
Przy wpłatach za dany miesiąc należy podać: imię i nazwisko, klasę, ilość i konkretne dni obiadowe
oraz
 uwzględnić odpisy za miesiąc poprzedni 

Zofia Matysiak – intendent szkoły, tel. 684707025


Regulamin stołówki szkolnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Osoby, które chcą jeść obiady muszą się zapisać na listę osób żywionych u p. Aldony Łady w świetlicy szkolnej lub u p. Zofii Matysiak - intendentki szkolnej przed rozpoczęciem danego miesiąca obiadowego.
 3. Warunkiem korzystania z obiadów jest dokonanie wpłaty przelewem na konto szkoły w wyznaczonym terminie. Liczy się data wpływu.
 4. Płatność za posiłki należy uregulować do końca pierwszego tygodnia każdego miesiąca obiadowego.
 5. Cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł.
 6. Numer konta: 26 1020 5402 0000 0802 0251 4701
 7. Nieobecność w danym dniu należy zgłaszać najpóźniej do godziny 8.30, osobiście lub telefonicznie, w celu dokonania tzw. „odpisu”.
 8. Wszelkich informacji udziela intendentka szkolna nr tel.: 684707025.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 13.45.
 2. W czasie obiadu w jadalni mogą przebywać tylko osoby korzystające z posiłków.
 3. Wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni, a torby w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Przed wejściem do stołówki należy zadbać o higienę rąk.
 5. Podczas spożywania obiadu należy zachować ciszę, czystość i kulturę.
 6. Przy jednym stoliku mogą siedzieć najwyżej 4 osoby.
 7. Po zakończeniu posiłku należy zasunąć krzesło i odnieść naczynia do okienka przy zmywalni.
 8. Każdy powinien szanować sprzęt znajdujący się na wyposażeniu stołówki.
 9. W stołówce spożywamy wyłącznie posiłki tu wydawane.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczeń nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze stołówki.


V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start O szkole Stołówka szkolna