Bobrowy Wyścig, czyli Informatyczny Konkurs Bóbr 2017 Rusza!

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konkursie
do 10.11.2017 r. do p. Ewy Szafranowskiej.

bobr

14 listopada 2017 12.00-13.00 Junior gimnazja i klasy VII SP

Uczniowie danej szkoły, którzy będą brali udział w Konkursie, muszą założyć konta typu Uczeń na platformie

www.mCourser.pl,

a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Dołącz do szkoły, a następnie:

 1. jeżeli administrator Konkursu w szkole udostępnił kod, należy wpisać go w polu Kod i wybrać przycisk Dołącz; UWAGA - KOD SZKOŁY: A12345A
 2. można też znaleźć szkołę w bazie, dołączyć do niej i poczekać na akceptację administratora Konkursu w szkole. Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie mCourser.pl nie powinien rejestrować się ponownie.

Wyszukiwanie szkoły: w polu Znajdź szkołę możesz wyszukać szkołę za pomocą nazwy (V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego z oddziałami gimnazjalnymi), miasta, województwa, kodu pocztowego (65-552), adresu (Zachodnia 63) lub adresu strony internetowej (gimnazjum7.zgora.pl).

Rejestracja

bobr10 bobr11
bobr12

 

 

 

 

 

<==== Bardzo proszę o uzupełnienie tych pól. 

 


Trening czyni mistrza, czyli... poćwicz przed konkursem!!!

Zadania (z rozwiązaniami) z ubiegłych edycji dostępne są na stronie organizatora konkursu =>ZOBACZ

bobr2


Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie: https://www.bobr.edu.pl/


Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

 

bobr
Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

O zadaniach

Każdy Konkurs Bóbr składa się z 24 pytań podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie. Wynik obliczany jest w następujący sposób:

 • na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty,
 • za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
 • za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
 • za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
 • maksymalna liczba punktów to 120.

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Komunikaty Bobrowy Wyścig, czyli Informatyczny Konkurs Bóbr 2017 Rusza!