Od roku szkolnego 2001/2002 nasza szkoła uczestniczy w programie UE Socrates-Comenius. Projekt pt. "Od Romeo i Julii do systemu binarnego. Dualizm - klucz do zrozumienia świata" jest realizowany przy współpracy trzech szkół: z Niemiec, Francji i Włoch. Celem tego projektu jest wzajemne poznanie historii, kultury, tradycji tych krajów, a także zacieśnienie przyjaźni pomiędzy uczniami i nauczycielami czterech szkół.


Tytuł projektu

"Od Romeo i Julii do binarnego systemu. Dualizm - klucz do zrozumienia świata?"

Koordynator projektu i partnerzy

Szkoła koordynująca:

 • College de l'Esplanade,
  20 rue de Londres B.P. 32,
  67043 Strasbourg Cedex, Francja

Szkoły partnerskie:


Sylwetka koordynatora szkolnego:

 • mgr Piotr Powichrowski
  nauczyciel jęz. niemieckiego, pracuje w Gimnazjum nr 7 od 1999 r.

Projekt

Cele:

 • rozpoznanie zagadnień dotyczących dualizmu w powiedzeniach, legendach, literaturze powszechnej, sztuce, historii, geografii, w obserwacjach naukowych
 • analizowanie tych zagadnień i ich następstw (zespolenie, opozycja, reprodukcja)
 • czerpanie wiedzy z przeszłości: poszerzanie horyzontów,
 • uczenie się tolerancji,
 • zrewidowanie własnych poglądów, wnoszenie wkładu do zrozumienia kompleksowości świata.

Język roboczy projektu: angielski

 Kategoria tematyczna: dziedzictwo kulturalne w odniesieniu do stworzenia świata (mity) od czasów German, Słowian, Chrześcijan. Wyjaśnienie świata, historii i związanych z nim koncepcji. Otwartość na różne koncepcje, ćwiczenie tolerancji, wypracowywanie rzeczy wspólnych dla wszystkich stron, przyczyn przemocy, granic tolerancji, wyciąganie wniosków do aktualnych działań. Zakres tematyczny projektu to przede wszystkim muzyka, historia, edukacja obywatelska, język ojczysty, języki obce, kultura, nauki humanistyczne i ścisłe, sport oraz nowe technologie.

Zakładany czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Działania podejmowane w ramach projektu / rodzaje wymian:

 • wymiana portretów uczniów
 • wystawy plakatów w celu przedstawienia własnego regionu w szkołach partnerskich
 • nawiązanie i rozwinięcie korespondencji (listy, e-mail)
 • nawiązanie i rozwinięcie korespondencji (listy, e-mail)
 • wymiana dotycząca dualizmu naszych społeczeństw (problemy religijne, polityczne, niechęć do obcokrajowców)
 • wymiana osobliwości kulturalnych z jednego kraju do drugiego
 • wymiana nowoczesnych metod pedagogicznych

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów: nauczyciele - stworzenie więzi miedzy nauczycielami, otwarcie na instytucje europejskie i na Europę w ogóle, uczniowie - stworzenie długotrwałych stosunków między uczniami biorącymi udział w projekcie Comenius, otwartość, ochota do pracy, a także wymiana doświadczeń.

Efekty, rezultaty projektu:

 • wystawa ilustrowanych legend i opowieści (we wszystkich kolejnych szkołach partnerskich)
 • kreatywne opracowywanie tekstów z innego kraju
 • wspólna praca nad opowiadaniami (jeden uczeń rozpoczyna opowiadanie, inny rozwija treść - dalej)
 • mapy dotyczące różnych miejsc historycznych
 • film kręcony w poszczególnych szkołach i podczas wspólnych spotkań roboczych

 

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Comenius Opis projektu