Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.


Spotkanie robocze w Zielonej Górze w ramach europejskiego programu edukacyjnego SOCRATES - COMENIUS (3-5.04.2003r.)

Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze uczestniczy w programie Socrates - Comenius od roku szkolnego 2001/02. Do współpracy z trzema innymi szkołami europejskimi zostaliśmy zaproszeni dzięki wcześniejszym kontaktom z partnerską placówką oświatową z Neustadt (Dosse) z Niemiec. Skład grupy uzupełniają jeszcze szkoła koordynująca ze Strasburga we Francji oraz szkoła z włoskiej Pawii. Wyznaczone na samym początku cele i zadania realizujemy w ramach wspólnego projektu pt.: "Od Romeo i Julii do systemu binarnego. Dualizm - klucz do zrozumienia świata?". Do najważniejszych zaliczyliśmy przede wszystkim dokładne poznanie krajów partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych regionów, w którym położone są nasze miasta. Chcemy również przełamywać wszelkie bariery związane ze stereotypami i uprzedzeniami. Pomaga nam w tym na pewno kładzenie dużego nacisku na naukę języków obcych. Oczywiście projekt podlega ciągłemu rozwojowi, czemu sprzyjają organizowane każdego roku spotkania robocze. Delegacja nauczycieli i uczniów z naszej szkoły uczestniczyła już w meetingach w Neustadt/Dosse (21-23.03.2002), w Strasburgu (6-8.06.2002) i w Pawii (7-9.11.2002).

W dniach 3-5 kwietnia br. nasze gimnazjum było organizatorem kolejnego spotkania roboczego w ramach programu Socrates - Comenius. Już w środę 2 kwietna dotarli do nas pierwsi goście. Siedmioosobowa ekipa z Niemiec w sile dwóch nauczycieli - Karmen Bork i Kay Bräunig oraz pięcioro uczniów - Anja, Katrin, Susann, Martina i Mario. Zaraz po nich na miejscu pojawili się Włosi, dyrektor szkoły w Pawii Lorenzo Fergonzi oraz jego zastępca Luisa Albini, którzy zabrali ze sobą dwie uczennice - Marisę i Alice. Dopiero następnego dnia dołączyli do nas goście ze szkoły z Francji, którą reprezentowały trzy nauczycielki - Danielle Fagot, Annie Spagnolo i Christelle Nevaux oraz dwie uczennice - Aneta i Matylda. Kadra nauczycielska zakwaterowana była w Hotelu "Śródmiejskim" i Schronisku CKU, a młodzież gościła u uczniów naszego gimnazjum, którzy na czas spotkania stali się swoistymi gospodarzami.

Program trzydniowego pobytu gości był bardzo szczelnie wypełniony, bo jako gospodarze chcieliśmy rzecz jasna nie tylko skoncentrować się na omówieniu ważnych kwestii dotyczących projektu, ale również zapoznać nasze koleżanki i kolegów z urokami naszego miasta. Pierwszym punktem było oficjalne powitanie połączone ze zwiedzaniem naszej szkoły, po którym nastąpiła pierwsza część warsztatów. Omówiliśmy na niej zaplanowane na ostatnim spotkaniu w Pawii zadania i zapoznawaliśmy się nawzajem z osiągniętymi w każdej ze szkól rezultatami (listy wojenne; bajki, mity i legendy z naszych krajów i regionów; najważniejsze wydarzenia 2002 roku oraz praca nad spektaklem "Romeo i Julia"). Po wyczerpującej pracy i smacznym obiedzie w stołówce szkolnej rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie rad pedagogicznych, z udziałem gości z trzech szkół, władz miejskich, oświatowych, dyrektorów zielonogórskich szkół oraz Dyrekcji i grona pedagogicznego Gimnazjum nr 7. Temat tego interesującego spotkania brzmiał: "Funkcjonowanie systemów edukacyjnych w naszych krajach". Każdy kraj reprezentował jeden prelegent, który przedstawiał własny system edukacyjny i jego praktyczne funkcjonowanie. Po prelekcji nastąpiła również dyskusja, podczas której istniała możliwość zadawania pytań. Debata prowadzona była w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski i pozwoliła na poznanie systemów państw unijnych, które wbrew pozorom wcale nie są jednolite. Wieczorem przenieśliśmy się do ośrodka jeździeckiego "Podkowa" w Ochli, gdzie zorganizowana została uroczysta kolacja. Przy ucztowaniu i rozmowach czas umilał nam swoim graniem i śpiewem nasz szkolny zespół muzyczny.

Następny dzień rozpoczęły "lekcje koleżeńskie", w których to uczestniczyli nasi gości. Mogli zatem zaobserwować przebieg zajęć w polskiej szkole i odnieść to do swoich szkół. Nauczyciele z Europy byli gośćmi na zajęciach języka niemieckiego, plastyki, rzeźby, wychowania fizycznego oraz techniki. Wszystkie zajęcia, a w szczególności aktywność naszych uczniów przypadła gościom bardzo do gustu. Brali też w nich aktywny udział oni sami, gdzie podczas zajęć techniki mogli sami zmierzyć się z tworzeniem palm wielkanocnych. Po tych zajęciach nastąpiła dalsza część warsztatów związana z omawianiem zadań na kolejny rok szkolny oraz przedstawieniem założeń programu MŁODZIEŻ . Przed nimi pokazaliśmy naszym gościom również przedstawienie "Romeo i Julia" w wersji współczesnej, przygotowane przez koło teatralne działające w naszym gimnazjum. Trzeba dodać w tym miejscu, że zostało ona przyjęte bardzo ciepło i nagrodzone kilkuminutowymi oklaskami!!! Następnie przenieśliśmy się do centrum naszego miasta, gdzie pokazaliśmy naszym gościom deptak, ratusz, konkatedrę oraz Palmiarnię. Zostawiliśmy również chwilkę czasu wolnego na samodzielne poznawanie uroków naszego grodu oraz małe zakupy. Wieczorem spotkaliśmy się ponownie w Przytoku, gdzie w miejscowym pałacu biesiadowaliśmy przy staropolskim jadle i muzyce ludowej. Ważne dla nas był fakt, ze gościom bardzo się tam podobało, zarówno otoczenie i sam zabytkowy budynek jak i specjalnie dla nas przygotowane potrawy!

Sobota była ostatnim dniem naszego meetingu. Rano spotkaliśmy się ponownie w szkole i precyzowaliśmy założenia kolejnych zadań związanych z projektem. Jako gospodarze nie zapomnieliśmy również o souvenirach z naszego miasta. Każdy uczestnik został obdarowany pamiątkowym kubkiem, a każda szkoła otrzymała dodatkowo specjalny obrazek upamiętniający uczestnictwo w programie Socrates - Comeinus. Na ręce naszego dyrektora również złożono albumy i grafiki z trzech państw europejskich. Czas niestety nieubłaganie mijał i po obiedzie w stołówce szkolnej nastąpił czas oficjalnego pożegnania. Goście, co sami przyznawali wraz z masą wrażeń, udali się w podróż powrotną do domu. Po wakacjach rozpoczynamy trzeci, ostatni rok trwania naszego projektu i już umówieni jesteśmy na kolejne spotkanie robocze w Neustadt (Dosse) w październiku 2003 r.

mgr Piotr Powichrowski,
szkolny koordynator projektu,
nauczyciel jęz. niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze


- warsztaty w czytelni  
  na chwilę przed wywiadem dla telewizji...
międzynarodowa Rada Pedagogiczna międzynarodowa Rada Pedagogiczna
międzynarodowa Rada Pedagogiczna  
międzynarodowa Rada Pedagogiczna Spotkanie w Zielonej Górze
  goście i gospodarze w "samym centrum miasta"
Spotkanie w Zielonej Górze Spotkanie w Zielonej Górze
wizyta w Palmiarni przed pałacem w Przytoku
Spotkanie w Zielonej Górze Spotkanie w Zielonej Górze
zajęcia techniczne - wykonywanie palm wielkanocnych  
Spotkanie w Zielonej Górze Spotkanie w Zielonej Górze
efekty pracy na lekcji plastyki zajęcia rzeźbiarskie
Spotkanie w Zielonej Górze Spotkanie w Zielonej Górze
biesiadowanie i muzykowanie w Ochli wieczór staropolski w Przytoku

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Projekty edukacyjne Comenius Realizacja projektu - Zielona Góra