Najtrudniejszy pierwszy krok... – sprawozdanie z pasowania na gimnazjalistę

5 października 2012 r. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 7 im. Unicef w Zielonej Górze. Jak co roku, uroczystość miała wyjątkowy charakter. Tym razem motywem przewodnim Ligi Klas Pierwszych było bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Pierwszoklasiści musieli zaprezentować nie tylko swoją wiedzę i różne umiejętności, ale także udowodnić, że są zespołami ludzi wspierających się wzajemnie oraz potrafiących się cieszyć ze wspólnych sukcesów. Ich zmagania obserwowało jury w składzie:

  • pani Anna Jarmolińska – wicedyrektor szkoły,
  • pani Aldona Łada – wychowawca świetlicy,
  • pani Magdalena Wojtyła – opiekun Samorządu Uczniowskiego,
  • pan Marcin Czajka – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Występy artystyczne poszczególnych zespołów klasowych były przeplatane konkurencjami sportowymi, takimi jak serso czy kozłowanie dużą piłką. Ponadto przedstawiciele klas musieli wykazać się znajomością szkolnych kodeksów i regulaminów oraz prawidłowo zareagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Scenki przygotowane przez uczniów klasy 3 f stały się okazją, żeby przypomnieć wszystkim zasad postępowania
w nagłych wypadkach.

Jury oceniło również przygotowane na godzinach wychowawczych poradniki pt. „ABC bezpiecznego gimnazjalisty”, które posłużyły do dekoracji sali, wspólne elementy stroju, transparenty, hasła, okrzyki dopingujące, a także zachowanie zespołów podczas zawodów.

Wszyscy uczniowie zdali swój pierwszy egzamin gimnazjalny, wykazując się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i wiedzą, jednak najlepsza okazała się klasa I d, której wychowawcą jest p. Paulina Ćwik.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiła właściwa część uroczystości, czyli ceremonia pasowania na gimnazjalistę. Na środek wystąpili odświętnie ubrani przewodniczący klas, którzy złożyli przysięgę. Oto jej treść:

My, uczniowie Gimnazjum nr 7 im. Unicef w Zielonej Górze, przyrzekamy:

  • sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
  • zdobywać wiedzę, doskonaląc własną osobowość,
  • być odpowiedzialnymi za swoje słowa i sądy oraz pamiętać, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny,
  • nie splamić honoru szkoły.

Pierwszoklasiści otrzymali od pani dyrektor birety i pamiątkowe dyplomy.

Tradycyjnie ślubowali również wychowawcy klas. Świadomi zadań wynikających
z pełnionej funkcji obiecywali, że będą wspierać swoich podopiecznych w trudnych chwilach, czuwać nad ich rozwojem, starając się, aby wszystkie wysiłki zakończyły się sukcesem.

Na koniec przedstawicielki SU życzyły młodszym koleżankom i kolegom oraz ich opiekunom wielu sukcesów, satysfakcji ze wspólnej pracy, wzajemnej życzliwości, a także zrozumienia.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i wspaniałą zabawę.

Organizatorzy


Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć Pasowanie na gimnazjalistę :: Galeria zdjęć

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2012/2013 Najtrudniejszy pierwszy krok... – sprawozdanie z pasowania na gimnazjalistę