„Kocie” święto – V edycja konkursu fotograficznego

01 W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Kota zapraszamy wszystkich (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na najzabawniejsze zdjęcie „mruczka”.
Zadaniem uczestników jest dostarczenie wywołanych zdjęć do biblioteki szkolnej lub przesłanie ich w formie elektronicznej na adres fotokoty@wp.pl.
Termin przyjmowania prac upływa 7 lutego.
Regulamin konkursu
  1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć kilka zdjęć, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich selekcji.
  2. Fotografie zostaną zaprezentowane na przygotowanej ekspozycji, każda z nich otrzyma swój numer.
  3. Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w wyniku głosowania, w którym mogą wziąć udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
  4. Spośród wszystkich zdjęć należy wybrać trzy, a następnie oddać głos na specjalnie przygotowanej karcie. Przy pozycji 1 wpisujemy numer najlepszej wg nas fotografii, a przy 2 i 3 numery kolejnych wybranych.
  5. Na każde zdjęcie głosuje się tylko raz. Głos, który na pozycjach 1, 2 i 3 będzie miał wpisany numer tylko zdjęcia zostanie uznany za nieważny
  6. Głosowanie rozpocznie się 14 lutego 2013 w bibliotece szkolnej .
  7. Nagrodzone zostaną trzy fotografie, które uzyskają największą liczbę punktów.
  8. Dla 5 osób oddających głosy przewidziane są „słodkie” nagrody. W związku z tym, na odwrocie karty do głosowania należy wpisać imię, nazwisko i klasę (dotyczy uczniów). Wyłonienie nagrodzonych w tej kategorii osób odbędzie się drogą losowania.
  9. Wyniki konkursu zostaną umieszczone przy ekspozycji zdjęć i na stronie internetowej.
  10. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowanie o terminie i miejscu odbioru nagród.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2012/2013 „Kocie” święto – V edycja konkursu fotograficznego