Do serca przytul psa…

szu22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. W związku z tym świętem zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Zadaniem uczestników jest dostarczenie do biblioteki szkolnej wywołanych lub wydrukowanych zdjęć, które prezentują czworonożnych przyjaciół. Można również przesyłać fotografie w formie elektronicznej na adres fotopsy@wp.pl .

Termin przekazywania zdjęć upływa 16 maja 2014.

Regulamin konkursu
  1. Uczestnicy mogą dostarczyć kilka zdjęć, jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji przekazanych materiałów (wybór zdjęć, ich liczba).
  2. Fotografie zostaną zaprezentowane na przygotowanej ekspozycji, a wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi w wyniku głosowania osób oglądających zdjęcia.
  3. W głosowaniu mogą wziąć udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
  4. Spośród wszystkich zdjęć należy wybrać trzy i oddać głos na specjalnie przygotowanych karteczkach. Głos, który na wszystkich pozycjach będzie miał wpisany numer tylko jednego zdjęcia zostanie uznany za nieważny.
  5. Głosowanie rozpocznie się 22 V 2014.
  6. Nagrodzone zostaną trzy zdjęcia, które uzyskają największą liczbę punktów.
  7. Dla 5 osób oddających głosy przewidziane są „słodkie” nagrody. W związku z tym, należy wpisać na karcie do głosowania imię, nazwiska i klasy, lub w przypadku nauczycieli i pracowników szkoły imię i nazwisko. Wyłonienie nagrodzonych w tej kategorii osób odbędzie się drogą losowania.
  8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone przy ekspozycji zdjęć.
  9. Zwycięzcy zostaną poinformowanie o terminie i miejscu odbioru nagród.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2013/2014 Do serca przytul psa…