01

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka...”
Jan Paweł II

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
„Szkoła z Prawami Dziecka”
w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze

W związku z przypadającą w 2014 roku 25. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka realizowaliśmy projekt „Szkoła z Prawami Dziecka”. Przedsięwzięcie to miało na celu:

  • zapoznanie młodzieży z treścią dokumentu,
  • uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,
  • kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
  • włączenie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,
  • wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej i szkolnej społeczności.

W oparciu o materiały opracowane przez UNICEF samorządy klasowe przeprowadziły w maju godziny wychowawcze na temat praw dziecka. Po warsztatach gimnazjaliści szukali w swoim otoczeniu osób zasługujących na odznaczenie „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”.

Uczniowie wszystkich klas wspólnie z wychowawcami najpierw stworzyli listy potencjalnych nominowanych, a następnie dokonali wyboru tych najbardziej zaangażowanych. Jak się okazało, wyłonienie ostatecznej szóstki laureatów nie było łatwe, gdyż wokół nas jest wielu wspaniałych ludzi dbających w wyjątkowy sposób o najmłodszych.

3 czerwca 2014 r. podczas XVII „Wieczoru z Muzami” Samorząd Uczniowski uhonorował szczególnie wyróżniających się przedstawicieli lokalnej i szkolnej społeczności. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Pani Lidia Gryko, Pan Dawid Juszczyszyn, Pani Paulina Grzesiowska-Nowak, Pani Maria Miłuch, Pani Katarzyna Łosyk oraz Pani Alicja Kniaź.

Po ceremonii szkolni artyści zaprezentowali gościom swoje talenty: grali, śpiewali, tańczyli, recytowali..., dziękując w ten sposób za okazaną troskę o dobro dzieci, a także poprawę jakości ich życia.

W trakcie spotkania panowała radosna atmosfera. Na twarzach odznaczonych malowało się wzruszenie, natomiast rodziców rozpierała duma z pociech, które różnorodnymi występami uświetniły ten szczególny wieczór.

Koordynatorzy projektu:
Magdalena Wojtyła, Aldona Łada, Marcin Czajka

logo

02 02
02

Sylwetki „Szeryfów Praw Dziecka”

Pani Lidia Gryko od wielu lat pracuje na rzecz lubuskiego szkolnictwa. Obecnie pełni funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra. W centrum Jej zainteresowań i działań jest nauka, a także wychowanie młodego pokolenia, dlatego zabiega o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwijanie sieci żłobków, przedszkoli, unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz sportowej czy wykorzystywanie środków unijnych w projektach edukacyjnych.

05 06

Pan Dawid Juszczyszyn od 10 lat prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego i Społecznego „Pod Słoneczkiem” w Zielonej Górze. Ma wiele pomysłów na zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Jego podopieczni pracują nad sobą, a także uczą się przestrzegania zasad, kultury, szacunku, współpracy oraz pomagania innym. Jest inicjatorem utworzenia Dziennego Ośrodka Młodzieżowego, w którym młodzi ludzie będą mieli możliwość właściwie i bezpiecznie spędzać wolny czas. „Dla nas liczy się młody człowiek” – to hasło przewodnie działań Pana Dawida.

05 06

Pani Paulina Grzesiowska-Nowak od wielu lat działa na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Promuje program edukacyjny „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby”, rozpowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i higienie wśród przedszkolaków. Koordynuje akcje charytatywne dla dzieci z ubogich rodzin – zbiórki żywności, odzieży, przyborów szkolnych, a także kwesty. Propaguje pierwszą pomoc, szkoląc młodych ludzi czy organizując rokrocznie Rejonowe i Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Przeprowadza też zbiórki krwi oraz kampanie z zakresu honorowego krwiodawstwa, uświadamiając wszystkim znaczenie oddawania krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

05 06

Pani Maria Miłuch przez wiele lat przewodniczyła Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest wrażliwa na krzywdę innych, szczególnie dzieci. Wspiera młodych wolontariuszy, motywując ich do dalszego działania. Dzięki Niej niepełnosprawni mają dużo łatwiejsze życie. W 2013 roku została laureatką drugiej edycji konkursu Zielonogórski Anioł Roku. Zaraża ludzi swoją pogodą ducha, częstuje wszystkich serdecznym gestem i uśmiechem.

05 06 17

Pani Katarzyna Łosyk już trzeci rok aktywnie działa w Trójce Klasowej i Radzie Rodziców Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze. Wspiera różne inicjatywy lokalne na rzecz dzieci oraz młodzieży. Poświęca swój wolny czas, pomagając potrzebującym i okazując im dużo serca. Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu udało się dofinansować wiele młodzieżowych przedsięwzięć, a także zebrać wspaniałe dary i przekazać paczki naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie, zbudować plac zabaw w Kożuchowie czy też zgromadzić fanty na szkolną loterię.

05 06

Pani Alicja Kniaź od wielu lat pracuje jako pedagog w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze. Pomaga dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów nie tylko w nauce. Prowadzi zajęcia rozwijające zdolności poznawcze młodych ludzi. Dba o integrację gimnazjalistów, realizując program profilaktyczny „RAZEM”. Jest miła, serdeczna, godna zaufania – zawsze można liczyć na Jej pomoc i życzliwość.

05 06

Gratulujemy naszym „Szeryfom” i życzymy sukcesów w dalszej pracy!

Reprezentanci SU: Łukasz Gonia i Paweł Iwanowski z kl. II f

p01 p02 p02
p01 p02 p02

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2013/2014 Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Szkoła z Prawami Dziecka”