Zarząd Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze 2016/2017

 • przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  Kaja Kowalska z kl. 3c
 • zastępcy przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  Paula Gidaszewska z kl. 2f
  Alicja Cęcek z kl. 3c
 • skarbnik Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  Dominik Małysa z kl. 2e
 • sekretarz Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  Kamil Doganowski z kl. 3d
W ramach Samorządu Uczniowskiego działają następujące sekcje:
 • kulturalna (organizacja uroczystości i imprez szkolnych)
  osoba odpowiedzialna: Kaja Kowalska z kl. 3c
 • dekoracyjna (przygotowywanie dekoracji, gazetek tematycznych)
  osoba odpowiedzialna: Alicja Cęcek z kl. 3c
 • techniczna (obsługa nagłośnienia oraz radiowęzła)
  osoba odpowiedzialna: Daniel Lato z kl. 3c
 • informacyjna (kontakt z klasami w celu przekazywania bieżących komunikatów)
  osoba odpowiedzialna: Filip Janion z kl. 2e
 • dziennikarska (opracowywanie sprawozdań, uaktualnianie strony www)
  osoba odpowiedzialna: Paula Gidaszewska z kl. 2f
 • wolontarystyczna (bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących)
  osoba odpowiedzialna: Oliwia Makowska z kl. 3a
 • porządkowa (dbanie o porządek podczas imprez szkolnych)
  osoba odpowiedzialna: Dominik Małysa z kl. 2e
 • naukowa (propagowanie nauki, organizowanie samopomocy koleżeńskiej)
  osoba odpowiedzialna: Kamil Doganowski z kl. 3d

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr Marcin Czajka
mgr Magdalena Wojtyła

Dyrektor szkoły:
mgr Lidia Kocąka
05 08 01 03
Kaja Kowalska
kl. 3c
Paula Gidaszewska
kl. 2f
Alicja Cęcek
kl. 3c
Dominik Małysa
kl. 2e
06 02 04 07
Kamil Doganowski
kl. 3d
Daniel Lato
kl. 3c
Filip Janion
kl. 2e
Oliwia Makowska
kl. 3a

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Archiwum Archiwum 2016/2017 Zarząd Samorządu Uczniowskiego