PCK

Cele i zadania Szkolnego Koła PCK: 

  • pomoc potrzebującym,
  • promowanie humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przeciw wypadkowej i zdrowotnej
  • opieka nad Klubami Wiewiórka (zajęcia prozdrowotne w przedszkolach)
  • kształtowanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży
  • propagowanie idei zawartych w konwencji praw dziecka i praw człowieka
  • przygotowanie młodzieży do dalszej aktywności w PCK
  • przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Statut Polskiego Czerwonego Krzyża
- w formacie pdf

Hymn PCK - słowa
- w formacie pdf


Hymn PCK - nuty
- w formacie pdf

Pieśń o Czerwonym Krzyżu
- w formacie mp3

Zarząd Szkolnego Koła PCK w Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze (rok szkolny 2016/17)

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz:
Skarbnik:
Opiekunowie: Aldona Łada. Magdalena Wojtyła

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti PCK