Kto to jest wolontariusz? Co to jest wolontariat?

Próby definiowania wolontariatu mogą odbywać się między dwoma biegunami: wolontariat tak jak wszystko należy precyzyjnie określić albo wolontariat jako spontaniczna działalność wymyka się wszelkim definicjom. Prezentowane poniżej przykładowe pojęcia dotyczące wolontariatu są próbą pogodzenia tych dwóch skrajnych podejść. W większości krajów o ugruntowanej demokracji trudno znaleźć definicje takiego pojęcia jak wolontariat. Wynika to prawdopodobnie z tego, że tam aktywność społeczna jest tak naturalna i oczywista, że nie wymaga definiowania. Tam nikt nie ma wątpliwości, kto to jest wolontariusz i czy może pracować w takich miejscach jak szkoły, szpitale, muzea.

W czerwcu 2003 r. weszła w Polsce w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadza pojęcie wolontariusza.


WOLONTARIAT - dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

WOLONTARIAT - jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

Źródło: Volunteering Ireland

WOLONTARIUSZ - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROGRAM WOLONTARYSTYCZNY - program uwzględniający potrzeby organizacji/instytucji w zakresie pracy wolontariuszy, ich zakresu obowiązków, systemu nagradzania, stanowiska pracy. Opracowanie programu ułatwia współpracę z wolontariuszami.

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

USTAWA O WOLONTARIACIE - potoczna nazwa ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która weszła w życie w czerwcu 2003 r. i reguluje m.in. kwestie wolontariatu w Polsce.


Co powinien wiedzieć wolontariusz?

Dlaczego warto zostać wolontariuszem? Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens.

Wiele organizacji i instytucji stosuje własne kryteria naboru wolontariuszy. Są one często zależne od aktualnie realizowanych programów. Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialnej pracy. Warto pamiętać, że wolontariusze wykonują bardzo ważne zadania, od których zależy działalność całej organizacji.

V Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
w Zielonej Górze

ul. Zachodnia 63
65-552 Zielona Góra
tel. 68 470 70 10

KLASY GIMNAZJALNE

logoG7

Ostatnia aktualizacja:
6.06.2018 r.

Jesteś tutaj: Start Szkolne graffiti Wolontariat Kto to jest wolontariusz? Co to jest wolontariat?